ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
พันตำรวจโท วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ
สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรด่านทับตะโก
และข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรด่านทับตะโก
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี